Notariusz Koszalin - Kancelaria Notarialna w Koszalinie Romana Sozańska ul. Heleny Modrzejewskiej 2/6 75-732 Koszalin. Sporządzanie aktów notarialnych np: umów sprzedaży,  darowizn, aktów poświadczenia dziedziczenia i innych.

Notariusz w Koszalinie - Romana Sozańska jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Romana Sozańska gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Notariusz w Koszalinie - Romana Sozańska prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Koszalinie przy ulicy Heleny Modrzejewskiej, w której odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokołu, pełnomocnictwa, testamentu, poświadczenia dziedziczenia, ustanowienia służebności, ustanowienia hipoteki - kredytu, itd.) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią w Koszalinie  można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego - umowy sprzedaży np. nieruchomości w Koszalinie (mieszkania, domu, działki), ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty notariusza - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Notariusz w Koszalinie - Romana Sozańska jest członkiem Izby Notarialnej w Szczecinie http://izbanotarialna.szczecin.pl/

"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

 Romana Sozańska
notariusz Koszalin
Kancelaria Notarialna w Koszalinie
http://www.notariusz-koszalin.eu

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok